Christy Wong Makeup And Styling

服務詳情

服務種類:
化妝造型及美容
整體評分:
整體評分 
5
5分
平均消費: 化妝造型-全日: HK$10000 起

評語 提交評語

Hmaurice 2018/03/31 18:27:15

好想讚賞一下Christy!佢專業、細心,又非常温柔,仲好識得安排時間!化妝轉妝做得非常快手,仲幫手影左好多靚既獨照添!

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
5
5.0分 (1 vote)
妝容質素/療程效果 
5
5.0分 (1 vote)
髮型質素/環境衛生 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
Christy Wong Makeup And Styling
所使用的服務 
化妝造型及美容
禮服/服務種類 
化妝造型-全日
婚宴日期 
2017/01/21
是次最終消費 
HK$ 

10000

rita1028 2018/03/13 11:35:25

我家姐之前結婚用Christy,兩家人都一致覺得佢好好,所以我妝都無試就搵佢。

佢化妝真係好快手,妝換妝只係20分鐘就搞掂,真係好快,妝又貼,最重要係講嘢好好,哄得老人家好開心!佢Big day全日都係我隔離,比如個陣其他人玩緊新郎,本身我已經化完妝,佢已經無野做,但都唔會玩手機,反而係隔離幫我整花圈。妝容個個都話好襯我個人,唔會話好濃。髮型都好好,夏天都keep到全日唔會笠。之後好多朋友都想book佢,但佢真係好full。

有樣野我覺得好貼心係佢Big day前佢會得登去旺角買鮮花整頭飾,雖然呢樣都係佢自己時間,但佢都唔會收我地錢,同埋會主動話我地聽佢到邊度,等我地唔洗擔心。

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
5
5.0分 (1 vote)
妝容質素/療程效果 
5
5.0分 (1 vote)
髮型質素/環境衛生 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
4.5
4.5分 (1 vote)
商戶名稱
Christy Wong Makeup And Styling
所使用的服務 
化妝造型及美容
禮服/服務種類 
化妝造型-全日
婚宴日期 
2017/07/29
是次最終消費 
HK$ 

10000